Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Jahr, Thor Gudmund
Adresse
Dalefjerdingen 211
Poststed
1912 ENEBAKK
Krav må meldes til
Adv. Ann Gunn Edvardsen, Advokatfirmaet Ann Gunn Edvardsen
Postboks 34
1400 SKI
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
260561 39175
Død dato
07.02.2019
Saksnummer
20-060184DBO-FOLL