Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Stålaker, Josef Ole
Adresse
Dølebakken 27 A
Poststed
3215 SANDEFJORD
Krav må meldes til
Vestfold tingrett
Postboks 2013
3103 TØNSBERG
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
290144 35954
Død dato
01.03.2020
Saksnummer
20-037261DFA-VEFO/SA