Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Nilsen, Bodil Buer
Adresse
Lundegata 31
Poststed
3717 SKIEN
Krav må meldes til
Adv. Øystein Malmgren
Postboks 3084 Handelstorget
3707 SKIEN
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
140827 33842
Død dato
25.08.2018
Saksnummer
20-048874DBO-NETE