Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Smuk, Anne Marie Guttorm
Adresse
Nyborg
Poststed
9840 VARANGERBOTN
Krav må meldes til
Adv. Hilde Camilla Stærk, Advokat Hilde Camilla Stærk
Postboks 200
9811 VADSØ
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
190825 43697
Død dato
16.02.2019
Saksnummer
20-071350DBO-INFI