Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Myhre, Jan
Adresse
Strømmveien 358
Poststed
3060 SVELVIK
Krav må meldes til
Adv. Ivar Strømsjordet, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Postboks 294 Bragernes
3001 DRAMMEN
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
040553 29791
Død dato
04.07.2019
Saksnummer
20-038691DBO-DRAM