Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Henriksen, Leif
Adresse
Vismundvegen 5
Poststed
2836 BIRI
Krav må meldes til
Advokat Håvard Fremstad
Postboks 1243
2806 GJØVIK
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
260440 40505
Død dato
04.03.2020
Saksnummer
20-070846DBO-GJOV