Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Sandvold, Kristian
Adresse
Lyngveien 10
Poststed
3470 SLEMMESTAD
Krav må meldes til
Asker og Bærum tingrett
Postboks 578
1302 SANDVIKA
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
090458 35399
Død dato
03.04.2020
Saksnummer
20-052533DFA-AHER/1