Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Johansen, Jan
Adresse
Hanthobakken 5
Poststed
4900 TVEDESTRAND
Krav må meldes til
Aust-Agder tingrett
Postboks 128
4801 ARENDAL
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
230670 41356
Død dato
24.03.2020
Saksnummer
20-050399DFA-AUAG