Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
27.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leieavtaler med John Østerberg som rettighetshaver, tinglyst 22.11.1989 med dokumentnummer 81665 og 81666, samt leieavtale med Tanja C. Kværnæs Spydevold som rettighetshaver, tinglyst 19.12.1989 med dokumentnummer 89694, der samtlige leieavtaler hefter i gnr. 214 bnr. 430 i 0301 Oslo kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.