Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
27.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende heftelser som hefter i gnr. 80 bnr. 3, 6, 38 og 39 i 3049 Lier kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a." Dette gjelder leieavtale tinglyst 05.11.1873 med dokumentnummer 800023, leieavtale tinglyst 07.07.1885 med dokumentnummer 800018, og leieavtale tinglyst 20.07.1915 med dokumentnummer 800042. Registrerte rettighetshavere er Hans Gundersen, Hans Engebretsen og hustru, og Hans Rød Larsen