Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
21.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 100 000 med Daniel Kjølstad som rettighetshaver, tinglyst 29.10.1992 med dokumentnummer 15202 med pant i gnr. 16 bnr. 105 i 3005 Drammen kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.