Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
21.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leieavtale med Bjørg Larsen som rettighetshaver, tinglyst 22.11.1989 med dokumentnummer 81667 som hefter i gnr. 214 bnr. 430 i 0301 Oslo kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.