Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
21.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leieavtale med Optimat AS som rettighetshaver, tinglyst 03.11.1998 med dokumentnummer 29764 som hefter i gnr. 38 bnr. 272 i 3025 Asker kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.