Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
21.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 200 00 med KS P. F. Bassøe AS & Co som rettighetshaver, tinglyst 26.02.1996 med dokumentnummer 1182 med pant i gnr. 80 bnr. 307 i 3014 Indre Østfold kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a."