Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
06.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 450 000 med Janne Mette Dysjaland som rettighetshaver, tinglyst 24.02.1999 med dokumentnummer 1145 med pant i gnr. 27 bnr. 14 i knr. 1124 Sola kommune, må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.