Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
06.07.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 1 880 000 med Kirsti Marit Mykleby som rettighetshaver, tinglyst 14.07.1998 med dokumentnummer 3529 med pant i gnr. 36 bnr. 185 i 3422 Åmot kommunemå melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.