Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
26.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leieavtale med Bjørn Harald Sylthe som rettighetshaver, tinglyst 18.12.1990 med dokumentnummer 26822 som hefter i gnr. 409 bnr. 262 snr. 1-7 i 5001 Trondheim kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.