Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
26.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende heftelser på gnr. 42 bnr. 481 i 4204 Kristiansand kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a." Dette gjelder pantobligasjon pålydende kr 290 000 med Gunhild Aa Nysæther og Vidar Nysæther som rettighetshavere, tinglyst 30.11.1992 med dokumentnummer 13658 og rettighet med Gunhild Aa Nysæther og Vidar Nysæther som rettighetshavere, tinglyst 12.12.1994 med dokumentnummer 21278. Videre gjelder det pantobligasjon pålydende kr 290 000 med dokumentnummer 13612 og rettighet med dokumentnummer 13610, der begge heftelsene er tinglyst 30.11.1992 med Alfhild Johanne Syvertsen og Daniel Syvertsen som rettighetshavere.