Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
19.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til kontrakt om enerett for ingeniør Grønbeck til bruk av Gamvikelven med rett til anlegg av fabrikker m.v. mot årlig avgift kr 50,00 fra driftens begynnelse, med Ingeniør A. Grønbeck eller ordre som rettighetshaver, tinglyst 09.03.1896 med dokumentnummer 92 som hefter i gnr. 54 bnr. 1-36 og gnr. 55 bnr. 1 -36 i 5415 Lavangen kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.