Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
18.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til obligasjon (gjelder feste) pålydende kr 600 000 med Nina Blichfeldt som rettighetshaver, med dokumentnummer 755 og obligasjon (gjelder feste) pålydende kr 300 000 med Kjell Andenæs som rettighetshaver, med dokumentnummer 756, der begge heftelsene er tinglyst 13.03.95 med pant i gnr. 29 bnr. 102 i 4201 Risør kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.