Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
12.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende 900 000 kr, med Arne Leo Bertoia, Peter William Bertoia, Jon Magnus Bertoia og Emma Charlotte Bertoia som rettighetshavere, tinglyst 23.05.1997 med dokumentnummer 3615 med pant i gnr. 27 bnr. 11 og 23, gnr. 29 bnr. 1, 2, 3, 4, 12, 17, 18, 19, 20 og 71, gnr. 36 bnr. 2, gnr. 46 bnr. 18 og 19, gnr. 47 bnr. 3 og gnr. 103 bnr. 1 i knr. 3407 Gjøvik kommune, må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.