Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
10.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 116 500 med Tone Skarpeid som rettighetshaver, tinglyst 21.12.1993, med dokumentnummer 5383 med pant i gnr. 643 bnr. 50 i 4205 Lindesnes kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.