Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
09.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 16 875 med Margit Engen som rettighetshaver, tinglyst 21.06.1966 med dokumentnummer 4541 med pant i gnr. 160 bnr. 197 og 1071 i knr. 4601 Bergen kommune, må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.