Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
09.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende 2 000 000 kr med Olav Thon som rettighetshaver, tinglyst 26.03.1998 med dokumentnummer 3509 med pant i gnr. 226 bnr. 14 i 3807 Skien kommunemå melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.