Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
03.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende heftelse må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a." Heftelsen gjelder pantobligasjon pålydende kr 650 000, med Belbo AS som rettighetshaver, tinglyst 11.04.1996 med dokumentnummer 2601 med pant i gnr. 2 bnr. 405 i 3023 Nesodden kommune. Pantet hefter også i gnr. 2 bnr. 348 i Nesodden kommune uten at dette fremgår av grunnboken.