Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
02.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-073646TVI-BRON innfridd pantedokument som gjelder leierett med driftstilbehør i fast eiendom pålydende NOK 250.000,00, utstedt av Krambua Florø AS til Sparebanken Flora-Bremanger, nå Sparebanken Sogn og Fjordane, tinglyst 07.04.1997 dbnr. 1648 ved sorenskrivaren i Sunnfjord.