Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
02.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-073643TVI-BRON innfridd pantedokument som gjelder leierett med driftstilbehør i fast eiendom pålydende NOK 400.000,00, utstedt av Sport & Fritid AS til Sparebanken Flora-Bremanger, nå Sparebanken Sogn og Fjordane, tinglyst 24.10.1997 dbnr. 5141 ved sorenskrivaren i Sunnfjord.