Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
02.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-073641TVI-BRON innfridd pantedokument som gjelder leierett med driftstilbehør i fast eiendom pålydende NOK 650.000,00, utstedt av G-Sport Amfi As til Sparebanken Flora- Bremanger, nå Sparebanken Sogn og Fjordane, tinglyst 05.12.2000 dbnr. 5582 ved sorenskrivaren i Sunnfjord.