Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
02.06.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-071538TVI-BRON pantobligasjon i fast eiendom pålydende NOK 13.000,00, utstedt av A/S Gladengbygg, nå Gladengbygg AS til A/S Akers Mek. Verksted, tinglyst den 23.12.1952 dbnr. 15874, forhøyet til NOK 16.000,00 tinglyst den 03.05.1974 dbnr.8606 og senere transportert Randi Hsu Sveen, registrert i Oslo den 16.01.2013.