Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
22.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 100 000 med Hans Petter Skattum som rettighetshaver, tinglyst 06.09.93 med dokumentnummer 7094 med pant i gnr. 67 bnr. 869 i 3407 Gjøvik kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.