Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
22.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til rettighet/festekontrakt med Bakk Cementstøperi AS som rettighetshaver, tinglyst 16.11.1967, med dokumentnummer 15948 som hefter i gnr. 13 bnr. 47 i 0301 Oslo kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.