Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
20.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til rettighet/leieavtale med Shell drift og eiendom AS som rettighetshaver, tinglyst 24.03.1992 med dokumentnummer 1813, som hefter i gnr. 197 bnr. 1275 i knr. 5006 Steinkjer kommune, må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.