Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
13.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leiekontrakt med Tores Isbar AS som rettighetshaver, tinglyst 06.05.1992 med dokumentnummer 5296 og leiekontrakt med Vågsbygd Skomakerservice Farias Labrana som rettighetshaver, tinglyst 23.03.1994 med dokumentnummer 5428, der begge heftelsene hefter i gnr. 13 bnr. 477 i 4204 Kristiansand kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.