Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Agder
Publisert dato
07.05.2020
Tekst
Mogelege rettshavarar til pantobligasjon pålydande kr 150 000 med Åsulv Hannås som rettshavar, tinglyst 03.11.1995 med dokumentnummer 16752 med pant i gnr. 11 bnr. 12 og 24 i 4219 Evje og Hornes kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innan 2 – to – månader etter kunngjeringa i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftet bli sletta. Dette følgjer av tinglysingslova § 32a.