Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
07.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 7 500 000 med Aktiv Eiendomsmegling A/S som rettighetshaver, tinglyst 31.08.1999 med dokumentnummer 21595 med pant i gnr. 44 bnr. 39 snr. 1 i 3024 Bærum kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.