Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Trøndelag
Publisert dato
07.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til obligasjon i leierett med Fokus Bank ASA som rettighetshaver, tinglyst 03.11.1999 med dokumentnummer 5253 som hefter i gnr. 7 bnr. 44 i 5059 Orkland kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a