Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Møre og Romsdal
Publisert dato
07.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til leieavtale med Nordvest Eiendom AS og/eller KS Roseby Kjøpesenter AS som rettighetshaver, tinglyst 28.02.1995 med dokumentnummer 1677 som hefter i gnr. 25 bnr. 1103 i 1506 Molde kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.