Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Oslo
Publisert dato
07.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til pantobligasjon pålydende kr 1 000 000 med Biltema Norge AS som rettighetshaver, tinglyst 29.04.1997 med dokumentnummer 25086 med pant i gnr. 121 bnr. 17 i 0301 Oslo kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsen bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.