Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
05.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende heftelser på gnr. 123 bnr. 552 og gnr. 124 bnr. 180, 189 og 410 i 4601 Bergen kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing: Leieavtale med Loddefjord fysikalske institutt v/Royala Jayakumar som rettighetshaver, tinglyst 13.08.1991 med dokumentnummer 20756. Videre pantobligasjon pålydende kr 200 000, tinglyst 10.09.1991 med dokumentnummer 22983 og pantobligasjon pålydende kr 120 000, tinglyst 10.12.1991 med dokumentnummer 32107, der Sparebanken Vest er rettighetshaver til begge heftelsene. Mulige rettighetshavere til følgende heftelser på gnr. 124 bnr. 189 i 4601 Bergen kommune må melde seg til Statens Kartverk Tinglysing: Leieavtale med dokumentnummer 7825 og pantobligasjon pålydende kr 345 000, med dokumentnummer 7834, begge tinglyst 30.03.1992 med Bon Appetit Vestkanten AS som rettighetshaver. Videre leieavtale med Pernille AS som rettighetshaver, tinglyst 21.09.1992 med dokumentnummer 20893, leieavtale med Grønhaug Retail AS som rettighetshaver, tinglyst 01.04.1998 med dokumentnummer 8543 og leieavtale med Unique Parfymeri AS som rettighetshaver, tinglyst 17.06.1998 med dokumentnummer 15378. Mulige rettighetshavere til de samtlige åtte heftelsene på gnr. 123 bnr. 552 og gnr. 124 bnr. 180, 189 og 410 i Bergen kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innen 2 – to – måneder etter kunngjøringen i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftelsene bli slettet. Dette følger av tinglysingsloven § 32a.