Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
04.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-058894TVI-BRON innfridd pantedokument i fast eiendom pålydende NOK 9.000.000,00, utstedt av Mysen Eiendomsutvikling ANS til Mysen Eiendomsutvikling AS, tinglyst 29.04.2013 dbnr. 342538.