Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
04.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-054627TVI-BRON innfridd pantedokument i fast eiendom pålydende NOK 481.468,00, utstedt av Knut Green Johansen til Kjell Erik Johansen, Kari Øvergaard og Sigmund Johansen, tinglyst 22.06.2001 dbnr. 10280 ved Drammen Byrett.