Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
04.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-052522TVI-BRON innfridd pantedokument i fast eiendom pålydende NOK 172.000,00, utstedt av Muriam Sadiqa m.fl. til Aya u Din, tinglyst den 31.05.1991 dbnr. 27041 hos byskriveren i Oslo.