Tingrett
Brønnøy tingrett, Brønnøysund
Fylke
Nordland
Publisert dato
04.05.2020
Tekst
Mulige rettighetshavere til følgende angivelig bortkomne dokumenter må melde seg til Brønnøy tingrett innen 2 - to - måneder etter denne kunngjøringen. Melder ingen seg vil mortifikasjonsdom bli avsagt. Saksnr. 20-050040TVI-BRON innfridd pantedokument i fast eiendom pålydende NOK 50.000,00, utstedt av Inger Fjeld Hansen til Eva Fjeld Hansen, nå Eva Fjeld Wiig, tinglyst 25.01.2002 dbnr. 692 ved Toten tingrett.