Andre kunngjøringer i Norsk lysingsblad

Kunngjøringer som skal lyses ut i Norsk lysingsblad er hjemlet i et lovverk som sier at saken skal lyses ut offentlig. Kunngjøringstypen «Andre kunngjøringer» er et samlebegrep for ulike kunngjøringer.

Her finner du flere typer kunngjøringer. De blir blant annet innsendt fra:

  • Tingretter
  • Forliksråd
  • Kommuner 
  • Fylkesmennene
  • Husleietvistutvalg
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Statens kartverk m.m.