Tittel
Husleietvistutvalgets sak nr 2020/0150
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
31.07.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

 

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2020/0150

Klager: Heimstaden AS

Innklaget: Adrian Florian Cimpoieru

Født: 30.04.1972

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Avgjørelse av 31.07.2020

vedr. avsluttet leieforhold i Oppsalveien 24 C, 0686 Oslo

I henhold til Husleietvistutvalgets avgjørelse skal Adrian Florian Cimpoieru betale kr. 49 110 + renter til Heimstaden AS

Avgjørelsen anses lovlig forkynt fire uker fra kunngjøringsdato.

Utskrift av avgjørelsen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor; Fr. Nansens vei 17 i Oslo.