Tittel
Husleietvistutvalgets sak nr 2020/00183
Type
Kunngjøring
Poststed
0302 OSLO
Publisert dato
31.07.2020
Utlyser
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Beskrivelse

 

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2020/00183

Klager: Jenny Frigaard og Michael Bredal Czeremyga

Innklaget 1: Daniel Josef
Fødselsdato: 16.12.1992

Innklaget 2: Dijamanta Josef
Fødselsdato: 24.04.1993

Da innklagede har ukjent oppholdssted, forkynnes:

Klage av 10.02.2020 med krav på totalt kr 112 516 + forsinkelsesrenter

etter avsluttet leieforhold i Brinken 11, 0654 Oslo

Klagen anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato.

Hvis innklagede ikke gir tilsvar innen 2 uker fra forkynningsdato, avgjøres klagen på grunnlag av sakens opplysninger.

Klagen fås på Husleietvistutvalgets kontor;

Fr. Nansens vei 17 i Oslo.