Tittel
Forliksrådet i Oslo - Avd. 1: Sak nr. F2019-011825
Type
Forliksklage
Poststed
0125 OSLO
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Forliksrådet i Oslo - Avd. 1
Beskrivelse

 

Utdrag av forliksklage under behandling ved Forliksrådet i Oslo - Avd. 1:

Sak nr. F2019-011825

Klager:  Staten Ved Kunnskapsdepartementet, V/Statens lånekasse for utdanning, Pb 191 Økern, 0510 Oslo, Org.Nr. 00550258838

Klagemotpart: Isatou Sanneh. Sist kjente adresse: Boxhultsvägen 15 Lgh 1101, 451 51 Uddevalla, Sweden

Klageren har tatt ut forliksklage mot klagemotparten med krav om betaling av kr. 39180,00 med tillegg av lovlige renter og omkostninger.

Klagemotparten pålegges å inngi skriftlig tilsvar til forliksrådet innen 18.09.2020 om klagerens krav godtas eller ikke. Inngis ikke tilsvar innen tilsvarsfristen kan fraværsdom bli avsagt på grunnlag av klagerens fremstilling av saken.

Da klagemotparten ikke har kjent oppholdssted skjer forkynningen etter domstolloven § 181. Forliksklagen med pålegg om tilsvar regnes som lovlig forkynt etter å ha vært oppslått på rettsstedet i 4 uker.

Dokumentene kan hentes på forliksrådets kontor i Pilestredet 19, 0033 Oslo. På anmodning kan dokumentene sendes til klagemotparten på oppgitt ny adresse.