Tittel
Forkynning i separasjonssak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
1502 MOSS
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Beskrivelse

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 30.07.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 20, gitt
bevilling til separasjon for

Tesfazghi
og
Gehresus Milte

Adressen til Gehresus Milte er ukjent. Melding om avgjørelsen er derfor i dag slått opp på
Fylkesmannens kontor, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget og annonsen i Norsk lysingsblad, eller
dersom Gehresus Milte får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen disse 4
ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen.
Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter
godtar avgjørelsen.