Tittel
Inntrøndelag tingretts sak nr. 20-106174TVI-INTR.
Type
Kunngjøring
Poststed
7708 STEINKJER
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Inntrøndelag tingrett
Beskrivelse

 

Forkynning etter domstolloven § 181 i Inntrøndelag tingretts sak nr. 20-106174TVI-INTR.

Sakøker: Betsegenet Legesse Worku

Saksøkt: Bruk Hailu

Da Bruk Hailu har ukjent oppholdssted, forkynnes følgende dokument ved denne kunngjøringen og ved oppslag på rettsstedet:

Stevning av 20.07.2020 med pålegg om tilsvar

Senest to uker etter at stevning i saken er forkynt, må saksøkte gi tilsvar i et forberedende skriftlig innlegg eller ved å møte personlig i retten. Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest på siste fristdag. Gjør ikke saksøkte dette, kan fraværsdom bli avsagt på grunnlag av saksøkerens framstilling av saken.

Ovennevnte dokument anses forkynt når fire uker er gått etter oppslag på rettstedet, dvs. den
Utskrift av dokumentet kan hentes på rettens kontor: Tinghuset, Strandvegen 40, 7713 Steinkjer.