Tittel
Forkynning i skilsmissesak
Type
Skilsmissesaker
Poststed
1502 MOSS
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Beskrivelse

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 14.04.2020, i henhold til lov om ekteskap av 04.07.1991 § 21, gitt
bevilling til skilsmisse for

Mark Andrew Thomas
og
Vivi

Da det har vanskelig og oppnå kontakt med Mark Andrew Thomas er melding om avgjørelsen derfor
i dag slått opp på Fylkesmannens kontor, jf. domstolsloven § 181.

Denne avgjørelsen anses som forkynt 4 uker etter oppslaget ogannonsen i Norsk lysingsblad, eller
dersom Mark Andrew Thomas får meldingen ved å henvende seg til Fylkesmannens kontor innen
disse 4 ukene.

Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen ble forkynt. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen.
Bevillingen blir endelig dersom klage ikke er mottatt innen fristens utløp, eller dersom begge parter
godtar avgjørelsen.